GGrass's latest activity

  • GGrass
    GGrass liked Micymas's post in the thread Kaende kaende.
    Polisi wa kenya hurukia mtu na teke kwanza sio rungu. Kichwa yako itapatana na buti mewekwa kachuma hapa mbele
  • GGrass
    GGrass liked Kahuni Maisha's post in the thread Mumeona hii.
    Isn't it more effective to send medical aid in Italy, than airlift patients, ama ni juu ya bed capacity ?

Top