Search results

  1. N

    ***go cha 'MAKOFI' Kinaongeza idadi ya viziwi.

    Ni ukweli usiopingika kwamba huku mtaani viziwi wengi wamefikwa na shida hii kutokana na ***go. Nimefanya uchunguzi kwa viziwi karibu yangu. Mmoja alisema "nimekuwa nikipigwa makofi na mke wa mjomba" wa pili alisema " imetokea kutosikia baada ya kupigwa makofi na polisi. Jamii tunapeana...

Top