biashara

  1. Ndindu

    Motorcycle Attachment To Pump Water. Machina Awashangaza Waafrika Buana

    This is a simple device that JKUAT engineering students can design and assemble. Lakini sisi Waafrika tunapenda kubebewa akili na anyone with pale skin.
Top