busara

  1. BenKaile

    Busara XXX

    Ugopa sana mtu mwenye njaa, muogope zaidi mtu mwenye njaa ya mfukoni na njaa ya akili. NDIO, kuna watu wana njaa ya akili. Hawaaminiki hawa watu hata siku moja akishiba ni tatizo na akiwa na njaa ni tatizo huyu kinachosumbua ni kichwani. Mtambue tu halafu kaa naye mbali.

Join Chatpanda, Fastest growing social media website in Kenya! Get verified easily, grow your following, and meet like-minded Kenyans

Top