corona

  1. BenKaile

    Notice To Members

    Wengi tunavaa barakoa na kunawa mikono ili kujilinda, ila kuna faida ya Kimungu kwenye hili, vaa barakoa, nawa mikono, epuka misongamano ili uwalinde wenzio na maambukizi utakuwa umetoa swadaka kubwa ya kulinda afya za wenzako. Tuwalinde wenzetu ili nasi tuwe salama.

Join Chatpanda, Fastest growing social media website in Kenya! Get verified easily, grow your following, and meet like-minded Kenyans

Top