Afrojiri sacco

jaymoh

Village Elder
#8
13...niĩ MWATHANI, ngũhe andũ oothe arĩa marĩ bũrũriinĩ ũyũ ndibei nginya marĩĩo. Andũ acio nĩ athamaki arĩa njiarwa cia Daudi, athĩnjĩri Ngai, anabii, na atũũri oothe a Jerusalemu.

14. Ngũmagũthithania mũndũ na ũrĩa ũngĩ, mũkũrũ na mwĩthĩ, o ta mĩtũngi iringithanĩĩtio hamwe. Ngũmaananga itekũmaiguĩra tha, na itekũmacaaĩra, o na itekũmaiguĩra kĩeha.”

Ugwo nigwo Jehovah ekuuga!
 

kasaman

Village Elder
#14
13...niĩ MWATHANI, ngũhe andũ oothe arĩa marĩ bũrũriinĩ ũyũ ndibei nginya marĩĩo. Andũ acio nĩ athamaki arĩa njiarwa cia Daudi, athĩnjĩri Ngai, anabii, na atũũri oothe a Jerusalemu.

14. Ngũmagũthithania mũndũ na ũrĩa ũngĩ, mũkũrũ na mwĩthĩ, o ta mĩtũngi iringithanĩĩtio hamwe. Ngũmaananga itekũmaiguĩra tha, na itekũmacaaĩra, o na itekũmaiguĩra kĩeha.”

Ugwo nigwo Jehovah ekuuga!
Where do you find this in the Bible?
 

Top