WanaNASA Bado mko?

#6
Raila Igwe, Raila Igwe! Kenya Tibim! Kenya Tibim!
Kalonzo Igwe(Igwe) Kalonzo Igwe(Igwe)! Ukambani Tibim! Ukambani Tibim!
Wetangula Igwe(Igwe) Wetangula Igwe(Igwe)! Western Tibim! Western Tibim!
Mudavadi Igwe(Igwe) Mudavadi Igwe(Igwe)! Waluhya Tibim! Waluhya Tibim!
Kidero Igwe(Igwe) Kidero Igwe(Igwe)! Nairobi Tibim! Nairobi Tibim!
Joho Igwe(Igwe) Joho Igwe(Igwe)! Mombasa Tibim! Mombasa Tibim!
Rasanga Igwe(Igwe) Rasanga Igwe(Igwe)! Siaya Tibim! Siaya Tibim!
Ranguma Igwe(Igwe) Ranguma Igwe(Igwe)! Kisumu Tibim! Kisumu Tibim!
Obado Igwe(Igwe) Obado Igwe(Igwe)! Migori Tibim! Migori Tibim!
Awiti Igwe(Igwe) Awiti Igwe(Igwe)! Homa Bay Tibim! Homa Bay Tibim!
 

Kingilbert

Village Elder
#7
Raila Igwe, Raila Igwe! Kenya Tibim! Kenya Tibim!
Kalonzo Igwe(Igwe) Kalonzo Igwe(Igwe)! Ukambani Tibim! Ukambani Tibim!
Wetangula Igwe(Igwe) Wetangula Igwe(Igwe)! Western Tibim! Western Tibim!
Mudavadi Igwe(Igwe) Mudavadi Igwe(Igwe)! Waluhya Tibim! Waluhya Tibim!
Kidero Igwe(Igwe) Kidero Igwe(Igwe)! Nairobi Tibim! Nairobi Tibim!
Joho Igwe(Igwe) Joho Igwe(Igwe)! Mombasa Tibim! Mombasa Tibim!
Rasanga Igwe(Igwe) Rasanga Igwe(Igwe)! Siaya Tibim! Siaya Tibim!
Ranguma Igwe(Igwe) Ranguma Igwe(Igwe)! Kisumu Tibim! Kisumu Tibim!
Obado Igwe(Igwe) Obado Igwe(Igwe)! Migori Tibim! Migori Tibim!
Awiti Igwe(Igwe) Awiti Igwe(Igwe)! Homa Bay Tibim! Homa Bay Tibim!
What a waste of time.
 
Top